รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
14 สิงหาคม 2563 57,137.77 รายชื่อสมาชิก
13 สิงหาคม 2563 51,386.26 รายชื่อสมาชิก
12 สิงหาคม 2563 28,146.15 รายชื่อสมาชิก
11 สิงหาคม 2563 92,911.32 รายชื่อสมาชิก
10 สิงหาคม 2563 23,451.88 รายชื่อสมาชิก
7 สิงหาคม 2563 62,367.01 รายชื่อสมาชิก
6 สิงหาคม 2563 133,774.74 รายชื่อสมาชิก
5 สิงหาคม 2563 115,501.45 รายชื่อสมาชิก
4 สิงหาคม 2563 37,090.11 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2563 56,254.90 รายชื่อสมาชิก
1 สิงหาคม 2563 79,011.03 รายชื่อสมาชิก
31 กรกฎาคม 2563 88,664.58 รายชื่อสมาชิก
30 กรกฎาคม 2563 109,245.94 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2563 124,170.99 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2563 67,915.97 รายชื่อสมาชิก
25 กรกฎาคม 2563 115,172.25 รายชื่อสมาชิก
24 กรกฎาคม 2563 40,658.12 รายชื่อสมาชิก
23 กรกฎาคม 2563 25,400.21 รายชื่อสมาชิก
22 กรกฎาคม 2563 26,428.59 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2563 52,341.24 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
10 สิงหาคม 2563 155,915.40 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2563 138,030.19 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2563 156,193.81 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2563 175,486.33 รายชื่อสมาชิก
13 กรกฎาคม 2563 93,320.02 รายชื่อสมาชิก
6 กรกฎาคม 2563 20,911.79 รายชื่อสมาชิก
3 กรกฎาคม 2563 54,692.03 รายชื่อสมาชิก