รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
14 เมษายน 2564 23,453.14 รายชื่อสมาชิก
13 เมษายน 2564 24,231.05 รายชื่อสมาชิก
12 เมษายน 2564 43,655.11 รายชื่อสมาชิก
11 เมษายน 2564 55,511.49 รายชื่อสมาชิก
10 เมษายน 2564 40,931.05 รายชื่อสมาชิก
9 เมษายน 2564 77,929.47 รายชื่อสมาชิก
8 เมษายน 2564 106,508.80 รายชื่อสมาชิก
7 เมษายน 2564 114,948.17 รายชื่อสมาชิก
4 เมษายน 2564 49,073.22 รายชื่อสมาชิก
1 เมษายน 2564 75,919.40 รายชื่อสมาชิก
31 มีนาคม 2564 21,853.30 รายชื่อสมาชิก
30 มีนาคม 2564 44,277.74 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 71,213.92 รายชื่อสมาชิก
26 มีนาคม 2564 48,355.40 รายชื่อสมาชิก
25 มีนาคม 2564 129,596.40 รายชื่อสมาชิก
24 มีนาคม 2564 75,619.78 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 64,553.31 รายชื่อสมาชิก
21 มีนาคม 2564 47,157.65 รายชื่อสมาชิก
19 มีนาคม 2564 20,831.21 รายชื่อสมาชิก
18 มีนาคม 2564 38,149.23 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
12 เมษายน 2564 190,612.03 รายชื่อสมาชิก
5 เมษายน 2564 78,199.84 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 101,004.42 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 95,492.61 รายชื่อสมาชิก
15 มีนาคม 2564 147,212.13 รายชื่อสมาชิก
8 มีนาคม 2564 92,868.49 รายชื่อสมาชิก
1 มีนาคม 2564 107,287.37 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2564 81,360.09 รายชื่อสมาชิก
15 กุมภาพันธ์ 2564 104,510.75 รายชื่อสมาชิก
8 กุมภาพันธ์ 2564 130,597.35 รายชื่อสมาชิก
1 กุมภาพันธ์ 2564 137,547.52 รายชื่อสมาชิก
25 มกราคม 2564 166,667.87 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2564 83,185.07 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2564 154,069.85 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 192,268.62 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 79,304.52 รายชื่อสมาชิก
21 ธันวาคม 2563 65,791.22 รายชื่อสมาชิก
14 ธันวาคม 2563 78,497.79 รายชื่อสมาชิก
7 ธันวาคม 2563 262,533.05 รายชื่อสมาชิก
30 พฤศจิกายน 2563 29,070.27 รายชื่อสมาชิก