แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
20 มกราคม 2565 43,529.08 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2565 28,750.10 รายชื่อสมาชิก
17 มกราคม 2565 23,334.17 รายชื่อสมาชิก
13 มกราคม 2565 111,539.05 รายชื่อสมาชิก
12 มกราคม 2565 28,020.13 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2565 66,145.86 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2565 36,004.11 รายชื่อสมาชิก
7 มกราคม 2565 61,211.58 รายชื่อสมาชิก
5 มกราคม 2565 74,510.29 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2565 30,711.37 รายชื่อสมาชิก
2 มกราคม 2565 21,871.49 รายชื่อสมาชิก
1 มกราคม 2565 43,916.52 รายชื่อสมาชิก
30 ธันวาคม 2564 23,890.82 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2564 38,141.26 รายชื่อสมาชิก
27 ธันวาคม 2564 98,454.45 รายชื่อสมาชิก
24 ธันวาคม 2564 31,419.38 รายชื่อสมาชิก
21 ธันวาคม 2564 71,290.28 รายชื่อสมาชิก
18 ธันวาคม 2564 26,207.63 รายชื่อสมาชิก
17 ธันวาคม 2564 91,139.34 รายชื่อสมาชิก
11 ธันวาคม 2564 41,420.33 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
17 มกราคม 2565 84,114.49 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2565 70,634.19 รายชื่อสมาชิก
3 มกราคม 2565 30,162.34 รายชื่อสมาชิก
27 ธันวาคม 2564 63,983.00 รายชื่อสมาชิก
20 ธันวาคม 2564 51,658.92 รายชื่อสมาชิก
13 ธันวาคม 2564 86,666.48 รายชื่อสมาชิก
6 ธันวาคม 2564 43,531.96 รายชื่อสมาชิก
29 พฤศจิกายน 2564 44,440.33 รายชื่อสมาชิก
22 พฤศจิกายน 2564 93,286.30 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2564 69,946.70 รายชื่อสมาชิก
8 พฤศจิกายน 2564 123,226.24 รายชื่อสมาชิก
1 พฤศจิกายน 2564 128,946.62 รายชื่อสมาชิก
25 ตุลาคม 2564 62,009.00 รายชื่อสมาชิก
18 ตุลาคม 2564 98,876.37 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2564 159,926.80 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2564 134,833.72 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2564 57,419.29 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2564 60,376.89 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 114,902.32 รายชื่อสมาชิก
6 กันยายน 2564 98,041.52 รายชื่อสมาชิก