รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
26 พฤศจิกายน 2563 28,202.69 รายชื่อสมาชิก
25 พฤศจิกายน 2563 24,688.34 รายชื่อสมาชิก
24 พฤศจิกายน 2563 64,341.07 รายชื่อสมาชิก
23 พฤศจิกายน 2563 22,798.67 รายชื่อสมาชิก
22 พฤศจิกายน 2563 66,530.96 รายชื่อสมาชิก
21 พฤศจิกายน 2563 62,529.25 รายชื่อสมาชิก
20 พฤศจิกายน 2563 48,963.85 รายชื่อสมาชิก
19 พฤศจิกายน 2563 47,406.23 รายชื่อสมาชิก
18 พฤศจิกายน 2563 61,396.24 รายชื่อสมาชิก
17 พฤศจิกายน 2563 61,189.70 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2563 64,730.85 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2563 38,010.27 รายชื่อสมาชิก
13 พฤศจิกายน 2563 47,255.49 รายชื่อสมาชิก
12 พฤศจิกายน 2563 37,905.46 รายชื่อสมาชิก
10 พฤศจิกายน 2563 68,410.58 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2563 76,710.73 รายชื่อสมาชิก
8 พฤศจิกายน 2563 35,074.07 รายชื่อสมาชิก
7 พฤศจิกายน 2563 63,910.83 รายชื่อสมาชิก
6 พฤศจิกายน 2563 50,606.58 รายชื่อสมาชิก
5 พฤศจิกายน 2563 25,475.55 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
23 พฤศจิกายน 2563 157,965.15 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2563 109,062.55 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2563 156,701.84 รายชื่อสมาชิก
2 พฤศจิกายน 2563 143,341.04 รายชื่อสมาชิก
26 ตุลาคม 2563 130,918.19 รายชื่อสมาชิก
19 ตุลาคม 2563 109,870.83 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2563 115,923.75 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2563 113,849.85 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2563 105,297.43 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 110,296.34 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 134,866.81 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2563 122,720.49 รายชื่อสมาชิก
31 สิงหาคม 2563 164,646.40 รายชื่อสมาชิก
24 สิงหาคม 2563 91,506.62 รายชื่อสมาชิก
17 สิงหาคม 2563 129,196.63 รายชื่อสมาชิก
10 สิงหาคม 2563 155,915.40 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2563 138,030.19 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2563 156,193.81 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2563 175,486.33 รายชื่อสมาชิก
13 กรกฎาคม 2563 93,320.02 รายชื่อสมาชิก