รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
28 กันยายน 2563 27,462.54 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2563 44,893.06 รายชื่อสมาชิก
26 กันยายน 2563 84,275.50 รายชื่อสมาชิก
25 กันยายน 2563 40,323.14 รายชื่อสมาชิก
24 กันยายน 2563 45,369.06 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 24,766.65 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2563 62,246.15 รายชื่อสมาชิก
19 กันยายน 2563 37,269.21 รายชื่อสมาชิก
18 กันยายน 2563 23,359.95 รายชื่อสมาชิก
17 กันยายน 2563 34,036.17 รายชื่อสมาชิก
16 กันยายน 2563 37,282.45 รายชื่อสมาชิก
15 กันยายน 2563 43,540.64 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 54,301.57 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2563 40,385.28 รายชื่อสมาชิก
12 กันยายน 2563 33,952.45 รายชื่อสมาชิก
11 กันยายน 2563 74,008.82 รายชื่อสมาชิก
10 กันยายน 2563 36,179.89 รายชื่อสมาชิก
9 กันยายน 2563 30,461.38 รายชื่อสมาชิก
8 กันยายน 2563 52,501.09 รายชื่อสมาชิก
6 กันยายน 2563 42,397.25 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
28 กันยายน 2563 105,297.43 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 110,296.34 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 134,866.81 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2563 122,720.49 รายชื่อสมาชิก
31 สิงหาคม 2563 164,646.40 รายชื่อสมาชิก
24 สิงหาคม 2563 91,506.62 รายชื่อสมาชิก
17 สิงหาคม 2563 129,196.63 รายชื่อสมาชิก
10 สิงหาคม 2563 155,915.40 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2563 138,030.19 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2563 156,193.81 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2563 175,486.33 รายชื่อสมาชิก
13 กรกฎาคม 2563 93,320.02 รายชื่อสมาชิก
6 กรกฎาคม 2563 20,911.79 รายชื่อสมาชิก
3 กรกฎาคม 2563 54,692.03 รายชื่อสมาชิก