แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
3 ธันวาคม 2565 17,863.76 รายชื่อสมาชิก
2 ธันวาคม 2565 16,863.52 รายชื่อสมาชิก
1 ธันวาคม 2565 22,197.87 รายชื่อสมาชิก
30 พฤศจิกายน 2565 10,115.87 รายชื่อสมาชิก
29 พฤศจิกายน 2565 22,474.12 รายชื่อสมาชิก
28 พฤศจิกายน 2565 14,435.07 รายชื่อสมาชิก
27 พฤศจิกายน 2565 44,694.26 รายชื่อสมาชิก
26 พฤศจิกายน 2565 21,453.21 รายชื่อสมาชิก
23 พฤศจิกายน 2565 7,500.59 รายชื่อสมาชิก
22 พฤศจิกายน 2565 19,193.27 รายชื่อสมาชิก
20 พฤศจิกายน 2565 20,908.00 รายชื่อสมาชิก
19 พฤศจิกายน 2565 5,268.62 รายชื่อสมาชิก
18 พฤศจิกายน 2565 15,842.67 รายชื่อสมาชิก
17 พฤศจิกายน 2565 8,994.07 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2565 15,152.69 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2565 6,103.14 รายชื่อสมาชิก
7 พฤศจิกายน 2565 7,501.97 รายชื่อสมาชิก
5 พฤศจิกายน 2565 19,723.00 รายชื่อสมาชิก
3 พฤศจิกายน 2565 23,643.71 รายชื่อสมาชิก
2 พฤศจิกายน 2565 27,070.05 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
28 พฤศจิกายน 2565 45,781.12 รายชื่อสมาชิก
21 พฤศจิกายน 2565 28,495.91 รายชื่อสมาชิก
14 พฤศจิกายน 2565 3,120.93 รายชื่อสมาชิก
7 พฤศจิกายน 2565 42,492.99 รายชื่อสมาชิก
31 ตุลาคม 2565 15,985.89 รายชื่อสมาชิก
24 ตุลาคม 2565 35,585.88 รายชื่อสมาชิก
17 ตุลาคม 2565 24,373.69 รายชื่อสมาชิก
10 ตุลาคม 2565 30,554.71 รายชื่อสมาชิก
3 ตุลาคม 2565 43,937.23 รายชื่อสมาชิก
26 กันยายน 2565 21,006.05 รายชื่อสมาชิก
19 กันยายน 2565 25,814.46 รายชื่อสมาชิก
12 กันยายน 2565 26,033.65 รายชื่อสมาชิก
5 กันยายน 2565 25,772.39 รายชื่อสมาชิก
29 สิงหาคม 2565 32,923.89 รายชื่อสมาชิก
22 สิงหาคม 2565 41,202.14 รายชื่อสมาชิก
15 สิงหาคม 2565 16,993.07 รายชื่อสมาชิก
8 สิงหาคม 2565 36,570.17 รายชื่อสมาชิก
1 สิงหาคม 2565 63,067.66 รายชื่อสมาชิก
25 กรกฎาคม 2565 23,070.82 รายชื่อสมาชิก
18 กรกฎาคม 2565 27,085.79 รายชื่อสมาชิก