รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
6 กรกฎาคม 2563 94,499.67 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2563 38,301.45 รายชื่อสมาชิก
4 กรกฎาคม 2563 89,760.86 รายชื่อสมาชิก
3 กรกฎาคม 2563 65,742.73 รายชื่อสมาชิก
2 กรกฎาคม 2563 16,085.02 รายชื่อสมาชิก
1 กรกฎาคม 2563 115,002.40 รายชื่อสมาชิก
30 มิถุนายน 2563 47,034.70 รายชื่อสมาชิก
29 มิถุนายน 2563 1,662.20 รายชื่อสมาชิก
28 มิถุนายน 2563 106,748.13 รายชื่อสมาชิก
27 มิถุนายน 2563 94,774.83 รายชื่อสมาชิก
24 มิถุนายน 2563 11,235.57 รายชื่อสมาชิก
23 มิถุนายน 2563 99,418.43 รายชื่อสมาชิก
22 มิถุนายน 2563 59,934.74 รายชื่อสมาชิก
21 มิถุนายน 2563 96,113.08 รายชื่อสมาชิก
20 มิถุนายน 2563 73,401.67 รายชื่อสมาชิก
19 มิถุนายน 2563 82,205.02 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
3 กรกฎาคม 2563 20,911.79 รายชื่อสมาชิก
23 มิถุนายน 2563 54,692.03 รายชื่อสมาชิก