แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
13 สิงหาคม 2565 12,681.87 รายชื่อสมาชิก
12 สิงหาคม 2565 6,091.49 รายชื่อสมาชิก
11 สิงหาคม 2565 11,536.59 รายชื่อสมาชิก
10 สิงหาคม 2565 11,545.27 รายชื่อสมาชิก
9 สิงหาคม 2565 5,001.48 รายชื่อสมาชิก
8 สิงหาคม 2565 7,115.60 รายชื่อสมาชิก
7 สิงหาคม 2565 7,738.67 รายชื่อสมาชิก
6 สิงหาคม 2565 25,016.27 รายชื่อสมาชิก
5 สิงหาคม 2565 16,142.98 รายชื่อสมาชิก
4 สิงหาคม 2565 22,459.44 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2565 7,706.33 รายชื่อสมาชิก
1 สิงหาคม 2565 20,804.58 รายชื่อสมาชิก
31 กรกฎาคม 2565 22,326.48 รายชื่อสมาชิก
30 กรกฎาคม 2565 13,626.75 รายชื่อสมาชิก
29 กรกฎาคม 2565 28,627.05 รายชื่อสมาชิก
28 กรกฎาคม 2565 32,691.50 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2565 7,446.21 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2565 20,725.22 รายชื่อสมาชิก
25 กรกฎาคม 2565 13,310.09 รายชื่อสมาชิก
23 กรกฎาคม 2565 9,191.66 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
15 สิงหาคม 2565 16,993.07 รายชื่อสมาชิก
8 สิงหาคม 2565 36,570.17 รายชื่อสมาชิก
1 สิงหาคม 2565 63,067.66 รายชื่อสมาชิก
25 กรกฎาคม 2565 23,070.82 รายชื่อสมาชิก
18 กรกฎาคม 2565 27,085.79 รายชื่อสมาชิก
11 กรกฎาคม 2565 44,257.44 รายชื่อสมาชิก
4 กรกฎาคม 2565 77,971.05 รายชื่อสมาชิก
27 มิถุนายน 2565 26,618.29 รายชื่อสมาชิก
20 มิถุนายน 2565 51,363.46 รายชื่อสมาชิก
13 มิถุนายน 2565 43,209.09 รายชื่อสมาชิก
30 พฤษภาคม 2565 4,349.47 รายชื่อสมาชิก
23 พฤษภาคม 2565 21,705.90 รายชื่อสมาชิก
16 พฤษภาคม 2565 29,931.14 รายชื่อสมาชิก
9 พฤษภาคม 2565 34,006.34 รายชื่อสมาชิก
2 พฤษภาคม 2565 131,611.21 รายชื่อสมาชิก
25 เมษายน 2565 60,528.24 รายชื่อสมาชิก
18 เมษายน 2565 51,976.28 รายชื่อสมาชิก
11 เมษายน 2565 59,993.14 รายชื่อสมาชิก
4 เมษายน 2565 56,850.61 รายชื่อสมาชิก
28 มีนาคม 2565 79,544.57 รายชื่อสมาชิก