รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
21 มกราคม 2564 48,260.14 รายชื่อสมาชิก
20 มกราคม 2564 57,213.48 รายชื่อสมาชิก
19 มกราคม 2564 21,764.97 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2564 58,908.25 รายชื่อสมาชิก
16 มกราคม 2564 64,787.88 รายชื่อสมาชิก
13 มกราคม 2564 47,256.22 รายชื่อสมาชิก
12 มกราคม 2564 52,818.63 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2564 23,862.13 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2564 73,881.32 รายชื่อสมาชิก
9 มกราคม 2564 110,372.45 รายชื่อสมาชิก
8 มกราคม 2564 45,536.52 รายชื่อสมาชิก
7 มกราคม 2564 64,393.06 รายชื่อสมาชิก
6 มกราคม 2564 58,979.35 รายชื่อสมาชิก
3 มกราคม 2564 89,901.59 รายชื่อสมาชิก
2 มกราคม 2564 39,854.54 รายชื่อสมาชิก
1 มกราคม 2564 49,368.48 รายชื่อสมาชิก
31 ธันวาคม 2563 120,715.46 รายชื่อสมาชิก
30 ธันวาคม 2563 63,311.67 รายชื่อสมาชิก
29 ธันวาคม 2563 126,443.84 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 27,003.82 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
18 มกราคม 2564 83,185.07 รายชื่อสมาชิก
11 มกราคม 2564 154,069.85 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 192,268.62 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 79,304.52 รายชื่อสมาชิก
21 ธันวาคม 2563 65,791.22 รายชื่อสมาชิก
14 ธันวาคม 2563 78,497.79 รายชื่อสมาชิก
7 ธันวาคม 2563 262,533.05 รายชื่อสมาชิก
30 พฤศจิกายน 2563 29,070.27 รายชื่อสมาชิก
23 พฤศจิกายน 2563 157,965.15 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2563 109,062.55 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2563 156,701.84 รายชื่อสมาชิก
2 พฤศจิกายน 2563 143,341.04 รายชื่อสมาชิก
26 ตุลาคม 2563 130,918.19 รายชื่อสมาชิก
19 ตุลาคม 2563 109,870.83 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2563 115,923.75 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2563 113,849.85 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2563 105,297.43 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 110,296.34 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 134,866.81 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2563 122,720.49 รายชื่อสมาชิก