รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
28 กันยายน 2564 55,157.79 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2564 23,627.65 รายชื่อสมาชิก
24 กันยายน 2564 37,353.06 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2564 72,758.94 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2564 31,918.35 รายชื่อสมาชิก
18 กันยายน 2564 34,381.91 รายชื่อสมาชิก
17 กันยายน 2564 75,409.81 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 36,639.26 รายชื่อสมาชิก
12 กันยายน 2564 84,259.38 รายชื่อสมาชิก
9 กันยายน 2564 49,076.11 รายชื่อสมาชิก
8 กันยายน 2564 32,183.14 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2564 84,942.19 รายชื่อสมาชิก
4 กันยายน 2564 42,588.15 รายชื่อสมาชิก
3 กันยายน 2564 24,999.32 รายชื่อสมาชิก
2 กันยายน 2564 47,162.66 รายชื่อสมาชิก
1 กันยายน 2564 33,084.12 รายชื่อสมาชิก
31 สิงหาคม 2564 61,236.28 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2564 29,191.37 รายชื่อสมาชิก
26 สิงหาคม 2564 54,211.66 รายชื่อสมาชิก
25 สิงหาคม 2564 40,546.04 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
27 กันยายน 2564 57,419.29 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2564 60,376.89 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 114,902.32 รายชื่อสมาชิก
6 กันยายน 2564 98,041.52 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2564 53,121.09 รายชื่อสมาชิก
23 สิงหาคม 2564 118,040.54 รายชื่อสมาชิก
16 สิงหาคม 2564 103,384.82 รายชื่อสมาชิก
9 สิงหาคม 2564 43,361.71 รายชื่อสมาชิก
2 สิงหาคม 2564 120,062.85 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2564 131,091.35 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 92,811.97 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2564 131,524.07 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2564 105,426.40 รายชื่อสมาชิก
28 มิถุนายน 2564 84,217.61 รายชื่อสมาชิก
21 มิถุนายน 2564 32,248.47 รายชื่อสมาชิก
14 มิถุนายน 2564 90,029.35 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 144,355.70 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 67,457.23 รายชื่อสมาชิก
24 พฤษภาคม 2564 99,098.46 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2564 159,166.30 รายชื่อสมาชิก