รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
29 กรกฎาคม 2564 102,549.91 รายชื่อสมาชิก
28 กรกฎาคม 2564 39,460.59 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2564 89,461.82 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2564 26,510.28 รายชื่อสมาชิก
24 กรกฎาคม 2564 95,840.63 รายชื่อสมาชิก
23 กรกฎาคม 2564 77,154.05 รายชื่อสมาชิก
21 กรกฎาคม 2564 53,335.08 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2564 50,819.43 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 28,685.52 รายชื่อสมาชิก
17 กรกฎาคม 2564 78,270.41 รายชื่อสมาชิก
15 กรกฎาคม 2564 89,077.74 รายชื่อสมาชิก
13 กรกฎาคม 2564 41,134.91 รายชื่อสมาชิก
10 กรกฎาคม 2564 44,923.59 รายชื่อสมาชิก
9 กรกฎาคม 2564 35,131.41 รายชื่อสมาชิก
8 กรกฎาคม 2564 26,777.62 รายชื่อสมาชิก
7 กรกฎาคม 2564 77,316.62 รายชื่อสมาชิก
6 กรกฎาคม 2564 106,049.31 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2564 24,109.97 รายชื่อสมาชิก
4 กรกฎาคม 2564 42,404.26 รายชื่อสมาชิก
3 กรกฎาคม 2564 39,542.29 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
26 กรกฎาคม 2564 131,091.35 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 92,811.97 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2564 131,524.07 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2564 105,426.40 รายชื่อสมาชิก
28 มิถุนายน 2564 84,217.61 รายชื่อสมาชิก
21 มิถุนายน 2564 32,248.47 รายชื่อสมาชิก
14 มิถุนายน 2564 90,029.35 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 144,355.70 รายชื่อสมาชิก
31 พฤษภาคม 2564 67,457.23 รายชื่อสมาชิก
24 พฤษภาคม 2564 99,098.46 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2564 159,166.30 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2564 83,474.28 รายชื่อสมาชิก
3 พฤษภาคม 2564 127,106.31 รายชื่อสมาชิก
26 เมษายน 2564 166,840.01 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2564 83,065.20 รายชื่อสมาชิก
12 เมษายน 2564 190,612.03 รายชื่อสมาชิก
5 เมษายน 2564 78,199.84 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 101,004.42 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 95,492.61 รายชื่อสมาชิก
15 มีนาคม 2564 147,212.13 รายชื่อสมาชิก