รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
25 ตุลาคม 2563 70,347.57 รายชื่อสมาชิก
23 ตุลาคม 2563 30,634.15 รายชื่อสมาชิก
22 ตุลาคม 2563 104,197.10 รายชื่อสมาชิก
21 ตุลาคม 2563 28,879.30 รายชื่อสมาชิก
20 ตุลาคม 2563 47,917.48 รายชื่อสมาชิก
17 ตุลาคม 2563 51,007.20 รายชื่อสมาชิก
16 ตุลาคม 2563 62,617.38 รายชื่อสมาชิก
15 ตุลาคม 2563 44,162.62 รายชื่อสมาชิก
14 ตุลาคม 2563 27,351.98 รายชื่อสมาชิก
13 ตุลาคม 2563 75,334.69 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2563 31,905.20 รายชื่อสมาชิก
10 ตุลาคม 2563 74,804.05 รายชื่อสมาชิก
9 ตุลาคม 2563 56,639.44 รายชื่อสมาชิก
7 ตุลาคม 2563 57,446.98 รายชื่อสมาชิก
6 ตุลาคม 2563 24,360.25 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2563 39,467.01 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2563 33,885.80 รายชื่อสมาชิก
3 ตุลาคม 2563 50,331.17 รายชื่อสมาชิก
2 ตุลาคม 2563 30,980.38 รายชื่อสมาชิก
1 ตุลาคม 2563 47,834.42 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
19 ตุลาคม 2563 109,870.83 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2563 115,923.75 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2563 113,849.85 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2563 105,297.43 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 110,296.34 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 134,866.81 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2563 122,720.49 รายชื่อสมาชิก
31 สิงหาคม 2563 164,646.40 รายชื่อสมาชิก
24 สิงหาคม 2563 91,506.62 รายชื่อสมาชิก
17 สิงหาคม 2563 129,196.63 รายชื่อสมาชิก
10 สิงหาคม 2563 155,915.40 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2563 138,030.19 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2563 156,193.81 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2563 175,486.33 รายชื่อสมาชิก
13 กรกฎาคม 2563 93,320.02 รายชื่อสมาชิก
6 กรกฎาคม 2563 20,911.79 รายชื่อสมาชิก
3 กรกฎาคม 2563 54,692.03 รายชื่อสมาชิก