รอบแจคพอทย้อนหลัง

MAJOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
23 ตุลาคม 2564 28,100.59 รายชื่อสมาชิก
22 ตุลาคม 2564 29,441.41 รายชื่อสมาชิก
20 ตุลาคม 2564 31,373.11 รายชื่อสมาชิก
18 ตุลาคม 2564 20,479.73 รายชื่อสมาชิก
17 ตุลาคม 2564 25,045.42 รายชื่อสมาชิก
16 ตุลาคม 2564 43,447.76 รายชื่อสมาชิก
15 ตุลาคม 2564 26,959.33 รายชื่อสมาชิก
14 ตุลาคม 2564 77,986.38 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2564 38,185.11 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2564 122,549.85 รายชื่อสมาชิก
9 ตุลาคม 2564 60,001.74 รายชื่อสมาชิก
8 ตุลาคม 2564 42,477.09 รายชื่อสมาชิก
7 ตุลาคม 2564 73,499.97 รายชื่อสมาชิก
5 ตุลาคม 2564 71,778.57 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2564 36,154.13 รายชื่อสมาชิก
1 ตุลาคม 2564 60,471.87 รายชื่อสมาชิก
30 กันยายน 2564 110,403.44 รายชื่อสมาชิก
29 กันยายน 2564 52,944.99 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2564 55,157.79 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2564 23,627.65 รายชื่อสมาชิก

MINOR Jackpot

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
18 ตุลาคม 2564 98,876.37 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2564 159,926.80 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2564 134,833.72 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2564 57,419.29 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2564 60,376.89 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 114,902.32 รายชื่อสมาชิก
6 กันยายน 2564 98,041.52 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2564 53,121.09 รายชื่อสมาชิก
23 สิงหาคม 2564 118,040.54 รายชื่อสมาชิก
16 สิงหาคม 2564 103,384.82 รายชื่อสมาชิก
9 สิงหาคม 2564 43,361.71 รายชื่อสมาชิก
2 สิงหาคม 2564 120,062.85 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2564 131,091.35 รายชื่อสมาชิก
19 กรกฎาคม 2564 92,811.97 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2564 131,524.07 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2564 105,426.40 รายชื่อสมาชิก
28 มิถุนายน 2564 84,217.61 รายชื่อสมาชิก
21 มิถุนายน 2564 32,248.47 รายชื่อสมาชิก
14 มิถุนายน 2564 90,029.35 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 144,355.70 รายชื่อสมาชิก