แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
6 ธันวาคม 2564 29,479.22 รายชื่อสมาชิก
3 ธันวาคม 2564 70,156.07 รายชื่อสมาชิก
2 ธันวาคม 2564 39,475.03 รายชื่อสมาชิก
1 ธันวาคม 2564 23,265.12 รายชื่อสมาชิก
28 พฤศจิกายน 2564 25,808.34 รายชื่อสมาชิก
27 พฤศจิกายน 2564 25,116.95 รายชื่อสมาชิก
26 พฤศจิกายน 2564 26,862.73 รายชื่อสมาชิก
25 พฤศจิกายน 2564 24,704.50 รายชื่อสมาชิก
22 พฤศจิกายน 2564 35,655.12 รายชื่อสมาชิก
21 พฤศจิกายน 2564 31,602.65 รายชื่อสมาชิก
20 พฤศจิกายน 2564 36,290.08 รายชื่อสมาชิก
19 พฤศจิกายน 2564 30,007.49 รายชื่อสมาชิก
18 พฤศจิกายน 2564 34,497.81 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2564 59,551.64 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2564 22,244.16 รายชื่อสมาชิก
14 พฤศจิกายน 2564 33,287.77 รายชื่อสมาชิก
12 พฤศจิกายน 2564 22,651.56 รายชื่อสมาชิก
11 พฤศจิกายน 2564 35,055.12 รายชื่อสมาชิก
10 พฤศจิกายน 2564 60,874.36 รายชื่อสมาชิก
7 พฤศจิกายน 2564 71,788.86 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
6 ธันวาคม 2564 43,531.96 รายชื่อสมาชิก
29 พฤศจิกายน 2564 44,440.33 รายชื่อสมาชิก
22 พฤศจิกายน 2564 93,286.30 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2564 69,946.70 รายชื่อสมาชิก
8 พฤศจิกายน 2564 123,226.24 รายชื่อสมาชิก
1 พฤศจิกายน 2564 128,946.62 รายชื่อสมาชิก
25 ตุลาคม 2564 62,009.00 รายชื่อสมาชิก
18 ตุลาคม 2564 98,876.37 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2564 159,926.80 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2564 134,833.72 รายชื่อสมาชิก
27 กันยายน 2564 57,419.29 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2564 60,376.89 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2564 114,902.32 รายชื่อสมาชิก
6 กันยายน 2564 98,041.52 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2564 53,121.09 รายชื่อสมาชิก
23 สิงหาคม 2564 118,040.54 รายชื่อสมาชิก
16 สิงหาคม 2564 103,384.82 รายชื่อสมาชิก
9 สิงหาคม 2564 43,361.71 รายชื่อสมาชิก
2 สิงหาคม 2564 120,062.85 รายชื่อสมาชิก
26 กรกฎาคม 2564 131,091.35 รายชื่อสมาชิก