แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
5 มิถุนายน 2566 22,399.28 รายชื่อสมาชิก
4 มิถุนายน 2566 20,168.52 รายชื่อสมาชิก
2 มิถุนายน 2566 9,211.65 รายชื่อสมาชิก
1 มิถุนายน 2566 30,954.52 รายชื่อสมาชิก
30 พฤษภาคม 2566 15,018.09 รายชื่อสมาชิก
27 พฤษภาคม 2566 15,305.86 รายชื่อสมาชิก
26 พฤษภาคม 2566 7,850.28 รายชื่อสมาชิก
25 พฤษภาคม 2566 8,667.46 รายชื่อสมาชิก
24 พฤษภาคม 2566 5,203.03 รายชื่อสมาชิก
23 พฤษภาคม 2566 11,474.23 รายชื่อสมาชิก
21 พฤษภาคม 2566 9,030.77 รายชื่อสมาชิก
20 พฤษภาคม 2566 16,047.54 รายชื่อสมาชิก
18 พฤษภาคม 2566 7,225.73 รายชื่อสมาชิก
17 พฤษภาคม 2566 7,686.18 รายชื่อสมาชิก
16 พฤษภาคม 2566 6,588.45 รายชื่อสมาชิก
15 พฤษภาคม 2566 6,866.83 รายชื่อสมาชิก
14 พฤษภาคม 2566 28,737.96 รายชื่อสมาชิก
13 พฤษภาคม 2566 7,289.34 รายชื่อสมาชิก
12 พฤษภาคม 2566 8,425.02 รายชื่อสมาชิก
11 พฤษภาคม 2566 12,268.91 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
5 มิถุนายน 2566 40,326.28 รายชื่อสมาชิก
29 พฤษภาคม 2566 21,774.55 รายชื่อสมาชิก
22 พฤษภาคม 2566 20,383.10 รายชื่อสมาชิก
15 พฤษภาคม 2566 33,061.63 รายชื่อสมาชิก
8 พฤษภาคม 2566 4,499.80 รายชื่อสมาชิก
1 พฤษภาคม 2566 37,732.51 รายชื่อสมาชิก
24 เมษายน 2566 7,198.13 รายชื่อสมาชิก
17 เมษายน 2566 5,041.49 รายชื่อสมาชิก
10 เมษายน 2566 18,177.82 รายชื่อสมาชิก
3 เมษายน 2566 6,632.86 รายชื่อสมาชิก
27 มีนาคม 2566 25,670.74 รายชื่อสมาชิก
20 มีนาคม 2566 26,856.75 รายชื่อสมาชิก
13 มีนาคม 2566 35,368.94 รายชื่อสมาชิก
6 มีนาคม 2566 16,461.06 รายชื่อสมาชิก
27 กุมภาพันธ์ 2566 23,973.22 รายชื่อสมาชิก
20 กุมภาพันธ์ 2566 27,018.44 รายชื่อสมาชิก
13 กุมภาพันธ์ 2566 46,919.11 รายชื่อสมาชิก
6 กุมภาพันธ์ 2566 24,863.25 รายชื่อสมาชิก
30 มกราคม 2566 31,314.94 รายชื่อสมาชิก
16 มกราคม 2566 34,146.23 รายชื่อสมาชิก